Kongre Başkanı

Atıl ÇAKMAK

cakmakatil@gmail.com

Kongre Sekreteri

Akın Fırat KOACAAY

firatkocaay@gmail.com

Fıtık Derneği Yönetim Kurulu

Melih PAKSOY (Başkan)

Nuri GÖNÜLLÜ (Başkan yardımcısı)

Zafer MALAZGİRT (Sekreter)

Metin ERTEM (Üye) 

Hakan GÖK (Üye)